Cilj Programa razvoja otoka je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Obuhvat programa odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Ugovorima koje će  Ministarstvo sklopiti s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u  skladu s donesenom Odlukom o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2022, ukupno će se na području otoka i poluotoku Pelješcu, sufinancirati 56 kapitalnih projekata za što  se u državnom proračunu  osigurao iznos od 17,6 milijuna kuna.

Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2022. možete preuzeti na POVEZNICI.