Projekti REVIVAL i ADRIREEF predstavljeni su u sklopu događanja organiziranog od strane tajništva Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska pod nazivom „Kulturna i komunikacijska dimenzija Programa Europske teritorijalne suradnje INTERREG Italija-Hrvatska“. Događanje se održalo 2. rujna 2021. godine u sklopu 78. izdanja Venecijanskog filmskog festivala Regije Veneto u Veneciji.

Jadransko je područje teritorij pun kulturnih sadržaja i društvene dinamike. Inicijativa se bavila pitanjem komunikacije u europskim projektima, počevši od vizualnih iskustava programa Italija-Hrvatska do prelaska na nove metode komunikacije i uključivanja institucionalnih i društvenih dionika na tom području. Događaj je bio posebno posvećen predstavnicima lokalnog/regionalnog/nacionalnog tiska, TV -a, radija i specijaliziranih časopisa koji rade u sektorima kulture, turizma, klime i prometa, ali i dionicima Programa zainteresiranim za trenutna postignuća europskog teritorija.

Poseban naglasak događanja bio je na kulturološkoj i komunikacijskoj dimenziji Europskih projekata Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska pa je tako u sklopu REVIVAL prezentacije prikazan video isječak storytelling ture koja promovira kulturnu i prirodnu baštinu Grada Kaštela kao projektnog pilot-područja i  priču o Crljenku, a koji je snimljen u suradnji sa Splitsko dalmatinskom županijom, odnosno projektom Dalmacija kao storytelling destinacija. Navedeni video je izvrstan primjer kako se promotivnim aktivnostima i novim, kreativnim konceptima može valorizirati izgubljena I zaboravljena baština te na taj način doprinijeti održivijem turističkom razvoju. Uslijedilo je  predstavljanje projekta ADRIREEF, istaknute su glavne projektne aktivnosti, a naglasak je stavljen na drugo izdanje festivala koji se održao u srpnju ove godine u Komiži, a prikazana je i izložba podvodnih fotografija koje su snimili najpoznatiji svjetski podvodni fotografi.