Pozivaju se svi poduzetnici iz sektora ribarstva da se pridruže i sudjeluju u pilot aktivnosti projekta:

- prikupljanje i analiza podataka o ulovu male pelagičke ribe na području priobalja Splitsko-dalmatinske županije, edukacija i pilot testiranje ICT sustava za ribare u sklopu projekta Itaca, Interreg Italija-Hrvatska.

Opis projekta:

ITACA - Innovative Tools to increAse Competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries (Inovativni alati za povećanje konkurentnosti i održivosti pelagičkog ribarstva Jadrana)
Program transnacionalne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg IT-HR) – Projekti Standard
Prioritetna os 1: Plava inovacija
Specifični cilj 1.1: Poboljšanje uvjeta za inovacije u relevantnim sektorima plave ekonomije na programskom području


Opći cilj projekta ITACA jačanje je konkurentnosti poduzeća malog pelagičkog ribarstva Jadrana, te povećanje i jačanje inovativnog kapaciteta i poduzetničkih vještina, a sve to radi promicanja održivog i učinkovitog iskorištavanja jadranskih resursa. Projektom će se ujediniti istraživanja i inovacije kako bi se ribarima pružio instrument koji može osigurati održivo ribarstvo, povezujući kapacitet ribarske flote kako bi ulovili samo potrebnu količinu resursa u skladu s potražnjom na tržištu, izbjegavajući višak ulova.

Projekt će operatorima sektora malog pelagičkog ribarstva Jadrana pružiti inovativni instrument koji će im omogućiti organizaciju ribolovnih aktivnosti na učinkovitiji i efikasniji način, odnosno maksimiziranje profita i izbjegavanje nepotrebnih troškova. Predloženi znanstveni model će odrediti mehanizam formiranja cijene male pelagičke ribe Jadrana u svakom ribarskom području i što je još važnije, interakciju između različitih tržišta. Model će moći odrediti količinu ponude koju tržište može apsorbirati u različitim razdobljima godine, te mjeriti utjecaj koji opskrbljivač ima na cijenu i njegov posljedični učinak na račun dobiti i gubitka tvrtke.

Ovaj će pristup potaknuti umrežavanje i poboljšanu suradnju među različitim akterima ribarskog sektora, te će stvoriti povoljnije okruženje za inovacije i nakon završetka samog projekta.

Rok za iskaz interesa je do 20.02.2020 na e-mail adresu: maksim.pesic@rera.hr

Sudjelovanje u projektu je potpuno besplatno.