NOVOSTI

  12.12.2019 15:00h

Poziv za dodjelu vaučera

 

Poziv za dodjelu vaučera

 

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Javni poziv (u daljnjem tekstu: Poziv) za dodjelu vaučera za poslovno mentoriranje za novoosnovane poslovne subjekte osnovane od strane ranjivih skupina.


Vaučer je namijenjen novoosnovanim poslovnim subjektima osnovanih od strane ranjivih skupina. Vaučer se može iskoristiti u bilo kojoj obrazovnoj/potpornoj poduzetničkoj instituciji u svrhu stjecanja poslovnog mentoriranja. Vaučer se može iskoristiti najkasnije do 28.02.2020. godine u obrazovnim/potpornim poduzetničkim institucijama na području Splitsko-dalmatinske županije.

Vrijednost vaučera je bruto 2.000,00 kn.

Uvjeti koje novoosnovani poslovni subjekt treba zadovoljiti za dodjelu vaučera su:

  • registrirano sjedište na području Splitsko-dalmatinske županije,
  • posluje najviše tri  godine do trenutka prijave na predmetni Poziv,
  • osnovan od strane ranjivih skupina: skupine građana koje zbog određenih subjektivnih ili objektivnih okolnosti imaju ograničen pristup i mogućnost sudjelovanja na tržištu rada, primjerice mladi bez radnog iskustva, osobe bez ili s niskom razinom kvalifikacija, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposleni, manjine, žene, osobe s poremećajima u ponašanju, ...
  • u trenutku prijave na predmetni Poziv u većinskom je vlasništvu (preko 50%) osoba koja je u trenutku osnivanja/ulaska u vlasničku strukturu bila u nepovoljnom položaju na tržištu rada sukladno prethodnoj točki,
  • odrađeno pohađanje dvosatne edukacije o mogućim izvorima financiranja, pripremi potrebne dokumentacije, istraživanju tržišta i marketingu.

Rok za podnošenje prijave je 19.12.2019. u 12:00 sati. Vremenom podnošenja prijave se smatra vrijeme navedeno na poštanskoj pošiljci.

Prijava treba sadržavati:

  • potpisani i pečatirani Obrazac za prijavu poslovnog subjekta za dodjelu vaučera,
  • izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog registra kojim se dokazuje sjedište novoosnovanog poslovnog subjekta i datum osnivanja novoosnovanog poslovnog subjekta,
  • službeni dokument kojim vlasnik/ci dokazuje/u svoj nepovoljni položaj na tržištu rada prethodno osnutku/ulasku u vlasničku strukturu poslovnog subjekta.

Sve dokumente vezane za Poziv možete pronaći i preuzeti na mrežnoj stranici https://www.svijet-rada.eu/natjecaji/. Dobitnici vaučera bit će objavljeni na stranici Javne ustanove RERA S.D. www.rera.hr i projekta Lokalnim partnerstvom do svijeta rada https://www.svijet-rada.eu/natjecaji/ te kontaktirani putem elektronske pošte.

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!