NOVOSTI

  20.09.2017 13:48h

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

 

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

 

Regionalni koordinator Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije iMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zajedno provode  Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata za pripremu i izradu projektne i tehničke dokumentacije, a rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.


Sredstva Programa su namijenjena lokalnim razvojnim projektima s područja jedinica lokalne samouprave I., II. i III. skupine te jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti. Prihvatljiva područja ulaganja za koja se izrađuje projektna odnosno tehnička dokumentacija obuhvaćaju:

  •  komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare), 
  • socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.  

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,  te 2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Također, vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna. Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije, dok jedinica područne samouprave može podnijeti najviše četiri zahtjeva.

Splitsko-dalmatinskoj županiji je na raspolaganju indikativni iznos od ukupno 7.000.000,00 KN. Sve detaljne informacije te cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Regionalni koordinator odnosno J.U. RERA S.D. objavljuje Poziv, prikuplja zahtjeve te obavlja vrednovanje projektnih prijedloga i priprema Listu prvenstva koju kasnije mora potvrditi Županijsko partnersko vijeće. Osim toga, J.U. RERA S.D. ima zadatak informirati javnost i potencijalne korisnike o samom Programu, prije svega  kroz organiziranje informativnih radionica koje će se održati u narednim tjednima.

Za sva dodatna pitanja, na raspolaganju su: Ivana Grubišić, tel: 021 599 984, e-adresa: ivana.grubisic@rera.hr te Marija Vučica, tel: 021 599 983, e-adresa: marija.vucica@rera.hr.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Natječajna dokumentacija rar 1.25 MB

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!