NAPOMENA:

 

Bjanko zadužnicu Korisnici šalju na adresu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s naznakom Programa i referentnim brojem projekta, a sve ostale obrasce šalju na adresu regionalnog koordinatora.

 

U Ugovoru o sufinanciranju je navedeno sljedeće:

Članak 10.

 

1) Prilozi ovom Ugovoru su:

 

Prilog 1- Bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika, kao jamstvo za dobro izvršenje

               Ugovora na iznos odobrenog sufinanciranja uvećanog za 10 %.

Prilog 2 -  Revidirani proračun projekta,

Prilog 3 - Dinamički plan provedbe projekta i plan trošenja sredstava sufinanciranja.

 

2) Prilozi iz stavka 1. ovog članka su sastavni dio ovog Ugovora.

 

Stoga, u obrascima postoji Dinamički plan provedbe projekta prema proračunu projekta koji korisnici trebaju dostaviti prije provođenja javne nabave, a Revidirani proračun projekta i Dinamički plan provedbe projekta prema Revidiranom proračunu dostaviti nakon što se provede javna nabava.

 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na sljedeće adrese:

Marija Vučica – marija.vucica@rera.hr

Ivana Grubišić – ivana.grubisic@rera.hr

 

Obrasci potrebni za provedbu projekata su: