Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini ukupne vrijednosti 4.061.318 eura. Temeljni cilj natječaja je razvoj sportske infrastrukture u svim dijelovima Republike Hrvatske kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture.


”Obnova i izgradnja sportske infrastrukture jedan je od najvažnijih strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, a jedna od aktivnosti za ostvarenje tog cilja je i provođenje ovog natječaja. Do sada smo ovim putem sufinancirali 163 sportske građevine u vrijednosti većoj od 8,2 milijuna eura, a uključene su bile sve vrste građevina, od sportskih dvorana, košarkaških i nogometnih igrališta, teniskih terena, atletskih staza… Vjerujemo kako će se i ove godine na natječaj prijaviti niz kvalitetnih projekata koji će doprinijeti što većoj i boljoj dostupnosti sporta kako našim profesionalnim sportašima, tako i građanima, a osobito djeci i mladima, u svim dijelovima Hrvatske.”, rekla je ministrica Nikolina Brnjac.

Natječajem se provode mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. te potiče promidžba sportskih vrijednosti i popularizacija sporta među građanima, unaprjeđenje sustava sporta te međunarodna sportska promocija Republike Hrvatske.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 13. ožujka do 12. travnja 2023. godine.
 
Sve potrebne informacije o Natječaju možete pronaći ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji projektne prijave su JLP(R)S te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Projektna prijava može biti nominirana u jednu od osam programskih područja sportskih građevina:

  • nogometno igralište prirodna trava/veliko,
  • nogometno igralište umjetna trava/veliko,
  • sportska dvorana – potrebno je navesti za koji sport ili sportove,
  • vanjsko sportsko igralište – potrebno je navesti za koji sport ili sportove,
  • atletska staza,
  • teniski teren,
  • ostalo – potrebno je navesti za koji sport ili sportove (kuglana, skijalište, boćalište, bazen, streljana, klizalište, biciklistička staza i sl.)

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

  • izvođenje zahvata na planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.),
  • izvođenje zahvata na postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarni čvor),
  • opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

 

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta