NATJEČAJI

  ZATVOREN od 03.08.2017. do 18.09.2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Identifikacija i kartiranje morskih staništa

Prihvatljivi prijavitelji: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)


Opis natječaja:

Predmetpovećanje dostupnosti podataka o morskoj bioraznolikosti odnosno o rasprostranjenosti obalnih i pridnenih morskih staništa u području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom koji su preduvjet za uspostavu i provedbu odgovarajućih mjera
praćenja i očuvanja, u skladu s Direktivom o staništima i Okvirnom direktivom o morskoj strategiji.
Svrha: identificirati i kartirati obalna i pridnena morska staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom te izraditi cjelovitu kartu obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom obalnom moru i epikontinentalnom pojasu.
Prihvatljive aktivnosti:
– aktivnosti vezane uz izradu Karte morskih staništa
– aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustava u primjerima dobre prakse u postupcima kartiranja staništa, modeliranja, analize i obrade podataka za djelatnike Prijavitelja
– provedba mjera promidžbe i vidljivosti projekta
– upravljanje projektom.
 
Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 HRK

Rok podnošenja: do 18.09.2017.

 

 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   www.eu-projekti.info

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!