NATJEČAJI

  ZATVOREN od 01.06.2019. do 12.07.2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

ITU – Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split

Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 • Općina Klis
 • Grad Omiš
 • Općina Dugopolje
 • Grad Kaštela
 • Općina Lećevica
 • Grad Trogir
 • Turistička zajednica Grada Solina


Cilj Poziva je izgradnja, uređenje i opremanje otvorenih ljetnih pozornica, popratnih objekata i sadržaja za kulturno turističku namjenu na ukupno 8 različitih lokacija u gradovima Solinu, Trogiru, Kaštelima i Omišu te općinama Klis, Dugopolje i Lećevica:

 1. Solin: uređenje Gradine, izgradnja pozornice
 2. Solin: uređenje i izgradnja Kulturno informativnog centra i uređenje trga
 3. Klis: preuređenje dva objekta i sanacija zidina Tvrđave Klis, izgradnja pozornice
 4. Omiš: uređenje „Starog groblja”, izgradnja pozornice
 5. Dugopolje: ljetna pozornica kraj crkve sv. Roka
 6. Kaštela: Dudanov park u Kaštel Kambelovcu, izgradnja pozornice
 7. Lećevica: uređenje starih bunara u selu Radošić, izgradnja pozornice
 8. Trogir: ljetna pozornica u staroj gradskoj jezgri

Svrha Poziva je revitalizacija i obnova kulturne baštine i vrijednih urbanih prostora u sedam jedinica lokalne samouprave Urbane aglomeracije Split u smislu približavanja kulturne baštine građanima i posjetiteljima, očuvanja i kvalitetnije prezentacije baštine te stvaranja novih kulturnih i turističkih sadržaja. Projekt koji će biti financiran ovim Pozivom će biti usmjeren na povećanje pozitivnih društveno – gospodarskih koristi te će predstavljati platformu koja će omogućiti sustavno stvaranje novih inicijativa, projektnih ideja i prilika za same lokalitete, ali i za brojne druge organizacije i dionike iz javnog, privatnog ili sektora civilnog društva Urbane aglomeracije Split.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 27.846.400,00 HRK.

 

Prihvatljivi prijavitelj i partneri

 Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Solin (OIB: 40642464411).

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 • Općina Klis
 • Grad Omiš
 • Općina Dugopolje
 • Grad Kaštela
 • Općina Lećevica
 • Grad Trogir
 • Turistička zajednica Grada Solina

Obavezni partner je Turistička zajednica grada Solina.

 

Prihvatljive aktivnosti

 Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

 • Građenje odnosno izvođenje radova na kulturnim lokacijama i objektima na 8 lokacija:
 1. Solin: uređenje Gradine, izgradnja pozornice
 2. Solin: uređenje i izgradnja Kulturno informativnog centra i uređenje trga
 3. Klis: preuređenje dva objekta i sanacija zidina Tvrđave Klis, izgradnja pozornice
 4. Omiš: uređenje „Starog groblja”, izgradnja pozornice
 5. Dugopolje: ljetna pozornica kraj crkve sv. Roka
 6. Kaštela: Dudanov park u Kaštel Kambelovcu, izgradnja pozornice
 7. Lećevica: uređenje starih bunara u selu Radošić, izgradnja pozornice
 8. Trogir: ljetna pozornica u staroj gradskoj jezgri
 • Kupnja i instalacija opreme potrebne za obnovu i stavljanje u funkciju 8 lokacija (urbana oprema i rasvjeta, audio-vizualna oprema, mobilne konstrukcije i sl.)
 • Priprema projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izvođenje radova (parcelacijski elaborati, idejna rješenja, idejni, glavni i izvedbeni projekti, troškovnici)
 • Priprema studijske dokumentacije koja se tiče realizacije ulaganja (studija izvodljivosti, analize troškova i koristi, projektna prijava, strategije i planovi povezani s ulaganjem u materijalnu imovinu, npr. strategije brendiranja, marketinški planovi, komunikacijske strategije i sl.)
 • Razvoj i promocija kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini (uključujući provedbu stručnih edukacija za turističke vodiče te izradu promotivnih strategija i materijala)
 • Aktivnosti informairanja i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija (uključujući savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka te angažiranje postojećeg i novozaposlenog osoblja)
 • Aktivnosti vezane u promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. ovog Poziva)

 

Geografska ograničenja

Projekt će se u cijelosti provoditi na području urbane aglomeracije Split.

UAS se ustrojava Odlukom o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split (KLASA: 001-01/15-02/4, URBROJ: 538-06-1-2/016-15-9) te obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć, Općina Podstrana.

 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   strukturnifondovi.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!