NATJEČAJI

  ZATVOREN od 07.09.2018. do 22.09.2018.

Ministarstvo poljoprivrede

Javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Fizičke i pravne osobe


JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

1. Predmet javnog poziva je šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje se može dati u zakup.

2. Popis šumskog zemljišta koje je predmet javnog poziva je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, www.mps.hr

3. Prijava se podnosi na Obrascu Z-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu:

1. odmora, rekreacije i sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.), postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2 su: - najpovoljnijim ponuditeljem smatra se osoba koja ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Uredbe i koja ponudi najviši iznos zakupnine. - u slučaju kada budu zaprimljene dvije ili više ponuda s istim iznosom zakupnine, najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja bude imala duži rok trajanja zakupa.

2. pašarenja su: - ispunjavanje uvjeta iz članka 7. stavka 1. Uredbe - pravo prvenstva zakupa šumskog zemljišta ima osoba iz članka 7. stavka 1. koja ispunjava uvjete iz članka 4. stavaka 3. i 4. Uredbe, te: - najmanje tri godine do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni poziv i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 ha po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva - je dosadašnji zakupnik, ukoliko ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta potrebnog za pašarenje od najmanje 3,3 ha pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju po uvjetnom grlu, te ukoliko je uredno ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu - je na dan raspisivanja javnog poziva mlađa od 41 godinu i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 ha po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva - ponudi najviši iznos zakupnine uz ograničenje iz članka 4. stavka 9. Uredbe. 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   www.mps.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!