NATJEČAJI

  OTVOREN od 28.08.2018. do 29.06.2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa:

 • „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.
 • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska  (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., a za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom

te udovoljavaju ostalim uvjetima prihvatljivosti navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

 • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna.


U okviru programa Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska  (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi), za programsko razdoblje 2007.-2013.: Operativni program za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativni program za prekograničnu suradnju sa Srbijom, Operativni program za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te za programsko razdoblje 2014.-2020.: IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, Program transnacionalne suradnje Središnja Europa, Program transnacionalne suradnje Mediteran, Program transnacionalne suradnje Dunav, Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje, Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE, Program međuregionalne suradnje INTERACT, Program međuregionalne suradnje URBACT te Program međuregionalne suradnje ESPON zahtjev za dodjelu sredstava Fonda mogu podnijeti korisnici ako:

 • su vodeći partneri ili su partneri na projektu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • se dodijeljena bespovratna sredstva EU projektu iz EU fondova ne temelje na programima dodjele državnih potpora, uključujući i potpore male vrijednosti, odnosno  dodjeli pojedinačne državne potpore ili potpore male vrijednosti
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu EU projekta
 • za vlastito učešće u sufinanciranju EU projekta za koja traže sredstva Fonda nije dodijeljeno više od 70% bespovratnih sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (Državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika)
 • za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Fonda nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda
 • iznimno od prethodne točke, ako je završno izvješće o EU projektu odobreno u razdoblju između zatvaranja prethodnog Poziva i otvaranja ovog Poziva, korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava Fonda u sklopu ovog Poziva
 • prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava Fonda osiguraju ovjerenu bjanko zadužnicu do najvećeg iznosa koji premašuje visinu vrijednosti odobrenih sredstava Fonda kao jamstvo za izvršenje obveza korisnika.

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   razvoj.gov.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!