5. Gospodarski forum Splitsko-dalmatinske županije 'Nove razvojne politike: Kako iz krize?'

5. Gospodarski forum Splitsko-dalmatinske županije 'Nove razvojne politike: Kako iz krize?'

 

Gospodarski forum Splitsko-dalmatinske županije, koji se 2016. godine organizira petu godinu za redom, na tematike Poduzetništvo mladih u sektoru ekološke poljoprivrede i povezivanje prehrambeno-prerađivačkog sektora s turizmom i ugostiteljstvom.

Glavni ciljevi stručnog skupa su prikazati mogućnosti za poduzetništvo mladih u sektoru ekološke poljoprivrede, ukazati na politike koje bi doprinijele razvoju sektora ekološke proizvodnje, ukazati na mogućnosti koje se pružaju za plasman ekoloških proizvoda kroz sektore ugostiteljstva i turizma te direktno povezati proizvođače s distributivnim lancima, potrošačima i ugostiteljima.

Organizator je okupio 12 vrhunskih stručnjaka koji će kroz predavanja, interaktivne panele i diskusiju sa sudionicima kreirati smjernice za razvoj sektora ekološke proizvodnje s posebnim naglaskom na uključivanje mladih te listu praktičnih metoda na temu kako povezati ekološke poljoprivredne proizvođače i njihova udruženja sa sektorom ugostiteljstva i turizma. Smjernice Gospodarskog foruma služit će kao input za pripremu EU projekata na predstojećim ESI i prekograničnim/transnacionalnim programima.

Stručni skup je međunarodnog karaktera, realiziran uz podršku dvaju ključnih (krovnih) organizacija u sektoru ekološke proizvodnje: IFOAM Organics International i IFOAM Agribiomediteraneo. Dopredsjednik IFOAM-a Agribiomeditraneo i koordinator programa i projekata IFOAM-a Organics International ujedno su i predavači na stručnom skupu.
 
 

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!