Arhiva natječaja

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

N A T J E Č A J za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019.2020. godinu

OTVORENI   od 16.04.2018. do 01.12.2018.

Mali zajmovi

OTVORENI   od 16.04.2018. do 31.12.2020.

Mikro zajmovi za obrtna sredstva

OTVORENI   od 16.04.2018. do 31.12.2020.

Mikro investicijski zajmovi

OTVORENI   od 16.04.2018. do 31.12.2020.

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa poticanja organizacija turističkih manifestacija i projekata od interesa za Splitsko – dalmatinsku županiju za 2018. godinu

OTVORENI   od 05.04.2018. do 01.11.2018.

WiFi4EU | Besplatan Wi-Fi za građane Europe

OTVORENI   od 05.04.2018. do 15.05.2020.

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave za 2018. godinu

OTVORENI   od 16.02.2018. do 30.09.2018.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine

OTVORENI   od 04.08.2017. do 31.12.2018.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi-program zapošljavanja žena"

OTVORENI   od 30.06.2017. do 31.12.2020.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

OTVORENI   od 08.06.2017. do 31.12.2018.

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!