Europska komisija izdala je Operativne smjernice za korisnike sredstava EU-a u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje 2021.- 2027. i Europe sljedeće generacije (Next Generation EU). Korisnici sredstava EU-a imaju opću obvezu komuniciranja i povećanja vidljivosti EU-a, a važna obveza svih korisnika jest osigurati ispravan i istaknut prikaz amblema EU-a u kombinaciji s jednostavnom izjavom o financiranju u kojoj se spominje potpora EU-a.  Amblem EU-a najvažniji je vizualni brend koji se upotrebljava za prepoznavanje podrijetla i osiguravanje vidljivosti financiranja EU-a. Za isticanje potpore EU-a ne smije se koristiti ni jedan drugi vizualni identitet ili logotip osim tog amblema.

Vodič je namijenjen  korisnicima sredstava EU-a i ostalim trećim stranama koje pružaju informacije o programima EU-a, a u njemu se mogu pronaći informacije i primjeri prikazivanja amblema EU-a i izjave o financiranju.

Amblemi Europske unije mogu se preuzeti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter 

Vodič u digitalnom formatu na hrvatskom jeziku:  OPERATIVNI VODIČ ZA KORISNIKE EU SREDSTAVA