Pored SECAP-a za područje otoka Brača, na skupu će biti govora o izradi energetskog akcijskog plana SDŽ kroz projekt PROSPECT2030, o planu razvoja otoka i Nacionalnom planu otpornosti i oporavka te o mogućnostima financiranja mjera iz EU fondova u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Održat će se prezentacija AdriAdapt online platforme za prilagodbu općina, gradova i županija na klimatske promjene (ADRIADAPT - PAPRAC) te će biti govora o iskustvima u izradi Plana prilagodbe na klimatske promjene - 'Changewe care', primjeni modernih tehnologija u javnoj rasvjeti kao odgovor na svjetlosno onečišćenje, o mogućnostima iskorištenja plave energije (BLUE DEAL) kao i mogućnostima financiranja obnovljivih izvora energije kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora. Opširnije na Dalmatinski portal

Ispred Javne ustanove RERA S.D. prezentaciju su održali otočni koordinatori Ivan Samardžija i Bernarda Kuliš.