Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.


Prihvatljivi korisnici su:
- jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
- trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
- javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
- dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova


Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:
- 50.000.000 HRK za sektor tržnica
- 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
- 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
- 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića


Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je intenzitet javne potpore od 80 do 100%.


Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.


Vezano za stupanj zrelosti projekta, izdvajamo da je natječajem propisan uvjet da se, uz drugu dokumentaciju,  dostavi i Glavni projekt ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanta sukladno Zakonu o gradnji, troškovnik projektiranih radova/instalacija sa cijenama potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta te troškovnik/specifikacija opreme sa cijenama potpisana i ovjerena od strane korisnika ili projektanta, kao i dokaz o podnesenom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole upravnom tijelu nadležnom za upravne poslove graditeljstva, s prijamnim štambiljem od strane upravnog tijela (ako je postupak izdavanja građevinske dozvole još u tijeku) ili pravomoćna Građevinska dozvola izdana od strane upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva temeljem Zakona o gradnji (ako je građevinska dozvola već ishođena).


Detaljnije možete pogledati ovdje.


Također, za više informacija možete se javiti na sljedeći kontakt:

Mate Paštar, 091 750-4842; mate.pastar@rera.hr.