Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva u okviru projekta CLIPPER – crowdfunding shema za inovativne projekte. 
Poziv je otvoren od 3. svibnja 2021. do 31. svibnja 2021. godine.

Ukupan proračun ovog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iznosi 60.000,00 kuna. Financirat će se do 30% sredstava prijavljenog projekta. Preostalih 70% financira podnositelj projekta iz sredstava dobivenih putem „crowdfunding kampanje".

Uobičajeno trajanje crowdfunding kampanje je oko tri mjeseca, no ovdje je dana mogućnost do 6 (šest) mjeseci kako bi podnositelj projekta uspio prikupiti sredstva preko crowdfundinga. 

Poduzetničke teme/ideje koje su obuhvaćene ovim pozivom su one iz domene obalnog i nautičkog turizma, brodogradnje, akvakulture, transporta, energetike, kartiranja podmorja, iskorištavanje mineralnih sirovina, biotehnologije, gospodarenja morskim otpadom, podvodnog graditeljstva, robotike i sl.

Crowdfunding (eng. crowd – mnoštvo; funding – financiranje) ili grupno financiranje podrazumijeva, s jedne strane, javno predstavljanje nekog pothvata putem internetske platforme te s druge strane omogućava građanima ulaganje vlastitog novca u takav pothvat. Pritom je moguće koristiti nekoliko modela ulaganja: donacije, kupoprodaju s počekom, pozajmice, ulaganje u vlasničke udjele i ulaganje u udjele u dobiti. Godišnje se putem crowdfundinga investira preko 35 mlrd. dolara, a procjena Svjetske banke za 2025. godinu iznosi 95 mlrd. Mnogi ulagači i nositelji inovativnih projekata predviđaju da je crowdfunding model financiranja koji će iz temelja promijeniti cijelo financijsko tržište.

Tekst Poziva i Obrazac za prijavu projektne ideje: