Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, kao projektni partner sudjeluje na projektima CAMPUS i STRENGTH, financiranih iz Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. – 2027.

Klimatske promjene ugrožavaju očuvanje svjetske baštine u mnogim prirodnim i kulturnim područjima UNESCO-vih lokacija. Drevne su građevine projektirane za specifičnu lokalnu klimu. Povećanje razine mora prijeti mnogima obalnim mjestima. Uvjeti za očuvanje arheoloških dokaza mogu biti degradirani u kontekstu povećanja temperature tla. Ovo su neki od uobičajenih problema s kojima se trenutno suočavaju različita mjesta UNESCO-a, a koja su ciljana ovim projektom. Kako bi se nosio s njima, projekt CAMPUS namjerava razviti  prekogranični okvir za sustave praćenja, akcijske planove i mjere za klimatske promjene adaptacije, u istaknutim UNESCO-vim lokalitetima Italije i Hrvatske.

CAMPUS se temelji na prekograničnoj suradnji javnih institucija, UNESCO-vih lokacija, razvojnih agencija i sveučilišta iz Venecije, kao tehničkog i znanstvenog partnera, podupirući prirodne i kulturne UNESCO-ve lokacije sa: 
1. zajedničkim alatom sustava praćenja, koji podržava lokalne i UNESCO-ove vlasti u
procjenama ranjivosti i otpornosti njihovih mjesta, a za daljnje osmišljavanje planova prilagodbe; 
2.  Prekogranične smjernice i 6 ad-hoc UNESCO-vih planova prilagodbe klimatskim promjenama, koji podržavaju svakog partnera u donošenju konkretnih radnji za očuvanje i zaštitu izuzetne univerzalne vrijednosti (OUV) mjesta UNESCO-a; 
3. NBS, rješenja za zelenu adaptaciju, kao protumjere prilagodbe klimatskim promjenama, usmjerenim na obnovu, zaštitu i očuvanje svakog ciljanog UNESCO-vog područja. Kroz neizostavnu prekograničnu suradnju između javnih tijela, razvojnih agencija, sveučilišta i istraživačkih tijela, projekt CAMPUS konačno ima za cilj privući pozornost na pitanje utjecaja klime i promjenama u ekološki, morfološki i kulturno osjetljivim područjima, poput onih UNESCO-a.

Projekt STRENGTH se bavi dvama glavnim izazovima: unapređenjem znanja o praćenju utjecaja klimatskih promjena i povećanjem učinkovitosti  civilne zaštite kroz intenzivniju suradnju. Opći ciljevi uključuju povećanje otpornosti na rizike klimatskih promjena i poboljšanje kapaciteta za rješavanje prirodnih prijetnji i prijetnji izazvanih klimatskim promjenama u obalnim naseljima. Ishodi uključuju razvoj kampanja praćenja opasnosti, inovativne postupke procjene i zajedničko planiranje prilagođeno potrebama javnih agencija. 

Kako CAMPUS i STRENGHT od početka rade u sinergiji. tako su u Ferrari 27. i 28. svibnja organizirali prvi zajednički sastanak na kojemu su sudjelovali i predstavnici JU RERA S.D.  Ferrara je ugostila talijanske i hrvatske partnere koji su, zahvaljujući i znanstvenom doprinosu Sveučilišta IUAV u Veneciji iu okviru dnevnog programa rezerviranog za sudionike projekta, istražili veze između dva sestrinska projekta te pokrenuti fazu prikupljanja podataka za definiranje scenarija i procjenu specifičnih rizika za uključena UNESCO-va područja.