Dana 14. veljače 2024. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Drugu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture“.

Druga izmjena Poziva predložena je temeljem pitanja postavljenih na Poziv putem elektroničke pošte.  Drugom izmjenom Natječaja obuhvaćeni su slijedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje;

  • Obrazac sažetka Poziva;
  • Kriteriji za ocjenjivanje kvalitete;
  • Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava;
  • Prilog 3. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti;
  • Prilog 4. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete;
  • Obrazac 4. Izjava partnera Korisnika.


Dodatno, drugom izmjenom Poziva mijenja se datum početka zaprimanja projektnih prijedloga te je on sada od 15. ožujka 2024. godine od 09:00 sati.

Više informacija o drugoj izmjeni Poziva dostupno je na poveznici.

Foto