Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024).

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. 


Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.000.000,00 EUR.
Prijavitelj može ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela odnosno:

  • Do 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
  • Do 60% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
  • Do 40% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske;

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.
Više o samom Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici.