Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada i uklanjanje ostataka porušenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla u Republici Hrvatskoj, da se odazovu ovom pozivu te dostave potrebne podatke u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba za stambenim zbrinjavanjem i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine", broj 3/2024) razvrstane u skupine od I. do III.

Rok za podnošenje zahtjeva: devedeset (90) dana od dana objave na web stranicama Ministarstva 2. travnja 2024. godine, odnosno do 1. srpnja 2024. godine.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Uklanjanje ostataka uništenih ili porušenih zgrada;
  • Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije obnove/rušenja zgrade;
  • Pribavljanje potrebnih dozvola;
  • Izvođenje radova obnove/rušenja zgrade;
  • Nabava opreme i opremanje zgrade;
  • Nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana;
  • Izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade;
  • Suradnja Ministarstva ili JLS kod ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana;
  • Kontinuirano praćenje (monitoring klizišta) (izrada projekta monitoringa, nabava opreme i uspostava monitoringa);
  • Isplata novčanih sredstava za nadoknadu troškova;

Više informacija dostupno je na poveznici

Listu izdanih Odluka za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla, Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici.
 
Sredstva za financiranje stambenog zbrinjavanja i uspostavu monitoringa klizišta osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Foto: MPUGDI