Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima (JP EU-3/2024):

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada – (otpada od hrane) u hotelima – dehidratori i digestori.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 EUR.

Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima mogu ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu najviše do 20.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela odnosno:

  • Do 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka
  • Do 60% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • Do 40% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Trgovačka društva mogu ostvariti subvencije po ovom Javnom pozivu najviše do 20.000,00 EUR i to najviše do 40% opravdanih troškova.
Rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.


Više informacija dostupno je na poveznici.