U sklopu manifestacije, predstavnici JU RERA S.D.su u đardinu u Kaštel Starom građanima dijelili letke i ostale promotivne materijale u svrhu promoviranja projekata PMO-GATE i Revival, u kojima je javna ustanova jedan od projektnih partnera. 

Projekt PMO-GATE ima za cilj poboljšati sigurnost pilot područja Grada Kaštela i Grada Ferarre, podupirući razvoj sustava upravljanja katastrofama, povećavajući kapacitet oporavka uz smanjenje šteta na najmanju moguću mjeru. Projekt PMO-GATE će doprinijeti poboljšanju kapaciteta javnog i privatnog sektora radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i prirodnih opasnosti na kulturnu baštinu, a fokusiran je na razvoj adekvatnih rješenja za prilagodbu klimatskim promjena, u ovom slučaju prevenciju rizika u slučaju poplava i meteo-tsunamija. 

JU RERA SD će projektom REVIVAL nastojati ponovni oživjeti Poljoprivrednu zadrugu Kaštela COOP i usko povezanu priču o Crljenku. U sklopu projekta je predviđena promocija Zadruge kroz promotivne aktivnosti te održavanje događaja u Zadruzi kojima će biti cilj privući pažnju kreativaca i lokalnih vlasti te privatnih poduzetnika u cilju ponovne valorizacije zadruge. Poseban naglasak stavlja se na razvijanje storytelling koncepta, odnosno priče o Crljenku, koja će se koristiti za obogaćivanje turističke ponude. Zadruga će na kraju projekta biti uvrštena u jedinstvenu turističku rutu koja će predstavljati dio zajedničke prekogranične turističke rute te će se na taj način nastojati iskoristiti turistički potencijal Zadruge te priče o Crljenku.