Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić održao je sastanak sa predstavnicima sedam obalnih županija te 22 ITU grada na temu pripreme i provedbe projekata iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (ITP). U sklopu ovog Programa u aktualnoj financijskoj perspektivi za urbani razvoj gradova osigurano je više od 680 milijuna eura kroz ITU mehanizam, dok će 150 milijuna eura biti uloženo u provedbu integriranih projekata na otocima.

Ministar Erlić je podsjetio kako ITP odgovara na razvojne izazove određenog područja koji se ne mogu riješiti samo nacionalnim politikama te stoga omogućuje regionalnoj i lokalnoj zajednici određivanje prioriteta u skladu s njihovim teritorijalnim strategijama, te dodao: „Pred nama je nikad veći ciklus investiranja u gradove, koji su moćni pokretači rasta i razvoja te pozitivnih promjena u njihovim urbanim područjima. Sredstvima koja su nam na raspolaganju obnovit će se brownfield lokacije u našim gradovima, ulagat će se u kulturnu baštinu i energetsku učinkovitost, a poticat će se i razvoj turizma te čisti i pametni promet. S druge strane, alokacija namijenjena otocima usmjerena je na revitalizaciju javno-društvene infrastrukture, ulaganja u kulturnu baštinu, energetsku učinkovitost, poslovnu te zelenu i plavu infrastrukturu, kao i jačanje kapaciteta i operativne spremnosti civilne zaštite i vatrogastva“.

Na sastancima su prokomentirani statusi aktualnih te su najavljene objave novih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu integriranih projekata.  

Osim na gradove i otoke, Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. usmjeren je i na industrijsku tranziciju hrvatskih regija, odnosno ulaganja u poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija, kao i na podršku pravednoj tranziciji društveno-ekonomski najugroženijim područjima u njihovom procesu tranzicije prema klimatskoj neutralnosti.

 

Izvor: MRRFEU