Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s provođenjem mjere kojom otočni gospodarski subjekti (fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe) mogu ostvariti potporu male vrijednosti u iznosu  do najviše  50% troškova prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom. 

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom  otvoren je do  26. travnja 2024. godine i dostupan na  poveznici

Pozivaju se zainteresirani prijavitelji da se prijave sukladno navedenim uvjetima.