Predstavnici Javne ustanove RERA S.D. sudjelovali su dana 27. i 28. lipnja 2024. godine u Anconi na partnerskom sastanku projekta ADRIJOROUTES financiranog iz programa Interreg Italija - Hrvatska 2021 -2027.

Projekt ADRIJOROUTES ima za cilj uključiti kulturne i turističke dionike iz javnog i privatnog sektora, koji djeluju na EUSAIR području i širem području, radi valorizacije lučkih kulturnih dobara u kontekstu postizanja statusa zelene i digitalne destinacije koja je u skladu s društvenom dobrobiti lokalnih zajednica na čijem se području nalazi.

Prvoga dana je održan sastanak Upravnog odbora projekta u okviru kojega su predstavljene trenutne aktivnosti na projektu kao i buduće aktivnosti i obveze.
Drugoga dana je održan sastanak projektnih partnera u okviru kojeg je održano i prekogranično događanje pod nazivom „Valorising port-city culture and susstainable tourism vocations“. Događanje je organizirano kao panel rasprava gdje su sudionici iznosili svoja iskustva vezana uz različite oblike turizma s posebnim osvrtom na najnovije trendove održivog i kulturnog turizma.