Sredstva za provedbu su osigurana iz projekta Tehnička pomoć JU RERA SD - "Savjetom do fondova" te su za polaznike besplatne. 

"EU škola" je namijenjena zaposlenicima svih javnopravnih tijela i javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije kojima su osnivači županija, jedinica lokalne samouprave ili Republika Hrvatska. 

Prijave (ovjerene od čelnika tijela) molimo poslati putem elektroničke pošte na tereza.begovic.gudelj@rera.hr.

 

Predviđeno trajanje je 40 sati u okviru pet modula sa sljedećim rasporedom:

1. Modul: EU politike i Fondovi (14.6.2021.) 
2. Modul: Osnove projektnog planiranja (15.6.2021.) 
3. Modul: Izrada projektne aplikacije (16.6.2021.) 
4. Modul: Izrada proračuna i Plana nabave (17.6.2021.) 
5. Modul: Provedba projekta i izvještavanje (18.6.2021.)