U sklopu MD.net projekta jedna od sljedećih aktivnosti je dodjela oznake „Med Diet Declaration“ odnosno „Deklaracija o mediteranskoj prehrani“ za sve korisnike koji žele postići veću promociju i značaj mediteranske prehrane u okviru svojih postojećih aktivnosti/uslužnih djelatnosti.


Deklaracijom o mediteranskoj prehrani projekt MD.net, planira potaknuti sve sudionike i širu zajednicu u svrhu podizanja svijesti o mediteranskom kulturnom identitetu, baštini i održivom načinu života.
Deklaracijom se želi postići veća vidljivost i značaj mediteranske prehrane u svim sektorima, poput poljoprivrede, proizvodnje hrane, zdravlja, kulture, sporta, obrazovanja, gospodarstva, turizma, ruralnog razvoja i održivosti. Usvajanje ove Deklaracije prilika je za lokalne i regionalne aktere da pokažu presudnu ulogu koju mogu odigrati u jačanju ekonomskog potencijala mediteranske prehrane u naglo promjenjivim krajolicima i životnim stilovima. 

Ovaj poziv je, poziv za pridruživanje zajednici ove Deklaracije, koja ističe aktivnu ulogu u OBRANI, OČUVANJU i PROMOCIJI mediteranske prehrane.
Oznaka „Med Diet Declaration“ bit će dodjeljena svim zainteresiranim javnim i privatnim subjektima i pojedincima koji imaju ulogu u promicanju i očuvanju vrijednosti mediteranske prehrane.
Poziv i dodjela oznake „Med Diet Declaration“ je otvorenog tipa i prijave će se zaprimati za cijelo vrijeme trajanja projekta, ali prijave koje budu zaprimljene do 07. svibnja 2021. (petak), ući će u daljnju evaluaciju u okviru koje će se rangirati najboljih 10 korisnika za koje su predviđene daljnje promotivne aktivnosti u sklopu projekta.

Pridružite nam se i postanite dio mediteranske priče i promocije mediteranske prehrane na sljedećem linku: 

Link za „Med Diet Declaration“: http://mdnet.dietamediterranea.com/hr/med-diet-declaration-7/

Za sva eventualna pitanja i pojašnjenja, obratite se Vašem regionalnom koordinatoru na kontaktima navedenim u Vodiču za prijavitelje.