Tijekom financijske perspektive 2014. - 2020. u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ SAFU je zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom prometa, mora i infrastrukture, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i brojnim korisnicima ugovorio 1000 projekata ukupne vrijednosti 42 milijarde kuna. I taj broj dalje raste. 

U brošuri #jedanodtisuću prikazani su samo neki od 1000 projekata koji su realizirani u proteklih šest godina, pa se tako ovdje našlo i 7 projekta iz Splitsko-dalmatinske županije i to: 

  •  PRIORITETNA OS 6 - zaštita okoliša i održivost resursa - Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke:
  •  

                  

                                                       

 

  • PRIORITETNA OS 7 - povezanost i mobilnost -  Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti. Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke: