S ciljem pružanja podrške u pripremi i provedbi projekata zelene urbane obnove, izrađene su Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0. koje potencijalnim prijaviteljima i korisnicima mogu služiti kao preporuke u pripremi i provedbi projekata u sklopu Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01.

Smjernice su izrađene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa u izradi strateških podloga, planiranju i provedbi zelene urbane obnove koja je usmjerena na održivost, otpornost i poboljšanje kvalitete života u urbanim područjima.

Smjernice su namijenjene jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, donositeljima odluka i stručnjacima koji su upoznati sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima, a iste pružaju okvir i alate za izradu strateških podloga koje će doprinijeti, između ostaloga, razvoju zelene urbane infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Prema navedenim Smjernicama nužno je analizirati osnovna obilježja područja obuhvata i dostupne podatke, zatim identificirati razvojne potrebe i potencijale te srednjoročnu viziju razvoja. Nadalje, potrebno je izraditi SWOT analizu kao i definirati strateški okvir sa aktivnostima/projektima koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi.

Ovim Smjernicama ne mijenjaju se uvjeti ni kriteriji Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i  Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01, odnosno predmetne Smjernice nisu obavezne prilikom izrade strateških podloga već su preporuka u razvoju projekata zelene urbane obnove.