Početkom 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je postupak migracije informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) na servis Centar dijeljenih usluga tzv. „Državni oblak“, koji je strateški projekt Vlade Republike Hrvatske i jedan od ključnih projekata Ministarstva uprave. U ožujku je SPUR sa izvornim funkcionalnostima uspješno prebačen na Državni oblak odnosno u Centar dijeljenih usluga te se kao takav može aktivno koristiti. Završetkom migracije informacijskog sustava omogućeno je upisivanje projektnih ideja javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

Središnji elektronički registar razvojnih projekata predstavlja informacijsku bazu razvojnih projekata sa svim pripadajućim podacima koji su u pripremi od strane javnih tijela. Ustrojava se radi učinkovitog planiranja provedbe i postizanja vizije razvoja, strateških i posebnih ciljeva definiranih u okviru strateškog planiranja s ciljem evidentiranja i praćenja pripreme razvojnih projekata na području pojedine županije. Unos podataka uključuje upis razvojnih projekata od njihove projektne ideje i pokretanja razrade projekta (idejna faza) do završetka definiranja i razrade projekta (faza planiranja) u spomenuti registar.

Informacijski sustav sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) definira kao obvezu upisa podataka u registar javno tijelo, a upis projekata u Registar projekata obavljaju osobe imenovane za pristup Registru projekata.

Sukladno zakonskim obvezama pozivamo jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije na upis svojih projektnih ideja u informacijski sustav.

Javna ustanova RERA S.D.  kao regionalni koordinator obvezna je upisivati projekte od značaja za razvoj županije u Registar projekata te sukladno zakonskim odredbama u sustavu ima ulogu koordinatora, kontrolnog tijela upisa projekata jedinica lokalne samouprave. Vlasnik Registra projekata i svih podataka u Registru projekata je Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu, koje ima sve nadležnosti, uvid u cjelokupni sadržaj Registra projekata, utvrđuje pojedine razine ovlaštenja (ograničenja) drugim korisnicima te je nadležno za dodjelu i oduzimanje razina ovlaštenja pojedinim korisnicima.