23. travnja od 10 do 13 sati održat će se Informativni dan o "Integriranoj strategiji upravljanja zaštitom i prilagodbom obale na klimatske promjene (GIDAC)" kao i  o pokretanju participativnog procesa koji će pratiti njegov razvoj.

Velika okolišna i socijalno-ekonomska vrijednost obale Emilije-Romagne zahtijeva posebnu pozornost u usvajanju i provedbi strategija zaštite i upravljanja obalnim područjima, kako bi se suočili sa trenutnim i budućim izazovima klimatskih promjena, uz participativni pristup koji mora nužno uključiti sve regionalne i lokalne komponente obalnog teritorija.

Kao dio europskog projekta "AdriaClim", ova je regija zajedno sa svojim agencijama i važnim partnerima, pokrenula postupak procjene i ponovno pokretanje integrirane strategije zaštite obalnih područja koju će razviti zajedno s lokalnim vlastima i dionicima.

Info dan održat će se online, na platformi Zoom, na talijanskom jeziku. Za sudjelovanje se potrebno registrirati na https://platform.eventboost.com/e/infoday-adriaclim/26645

 

Planirane su sljedeće radionice:

  • Utorak, 4. svibnja (10.00-13.00)

Plenarna participativna radionica "Okvir znanja" i "Vizija budućnosti"

 

  • Četvrtak, 6. svibnja (10.00-13.00)

Teritorijalna participativna radionica "Akcije", područje Riminija

 

  • Utorak 11. svibnja (10.00-13.00)

Teritorijalna participativna radionica "Akcije", područje Cesena

 

  • Četvrtak, 13. svibnja (10.00-13.00)

Teritorijalna participativna radionica "Akcije", područje Ravene

 

  • Utorak, 18. svibnja (14.30-17.30)

Teritorijalna participativna radionica "Akcije", područje Ferrare

 

  • Četvrtak, 27. svibnja (10.00-13.00)

Plenarna participativna radionica "Usporedba i integracija" teritorijalnih radionica