CAMPUS - Climate Adaptation Plans for UNESCO Sites

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Comune di Ferrara

Partneri u projektu:

Universita luav di Venezia
Comune di Monte Sant'Angelo
Ente Parco Regionale Veneto del delta del Po
Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-Senjske županije
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-Dalmatinske županije

 

 


 

Klimatske promjene ugrožavaju očuvanje svjetske baštine u mnogim prirodnim i kulturnim područjima UNESCO-vih lokacija.
Drevne su građevine projektirane za specifičnu lokalnu klimu. Povećanje razine mora prijeti mnogima obalnim mjestima. Uvjeti za očuvanje arheoloških dokaza mogu biti degradirani u kontekstu povećanja temperature tla. Ovo su neki od uobičajenih problema s kojima se trenutno suočavaju različita mjesta UNESCO-a, a koja su ciljana ovim projektom. Kako bi se nosio s njima, projekt CAMPUS namjerava razviti  prekogranični okvir za sustave praćenja, akcijske planove i mjere za klimatske promjene adaptacije, u istaknutim UNESCO-vim lokalitetima Italije i Hrvatske.
CAMPUS se temelji na prekograničnoj suradnji javnih institucija, UNESCO-vih lokacija, razvojnih agencija i sveučilišta iz Venecije, kao tehničkog i znanstvenog partnera, podupirući prirodne i kulturne UNESCO-ve lokacije sa: 
1. zajedničkim alatom sustava praćenja, koji podržava lokalne i UNESCO-ove vlasti u
procjenama ranjivosti i otpornosti njihovih mjesta, a za daljnje osmišljavanje planova prilagodbe; 
2.  Prekogranične smjernice i 6 ad-hoc UNESCO-vih planova prilagodbe klimatskim promjenama, koji podržavaju svakog partnera u donošenju konkretnih radnji za očuvanje i zaštitu izuzetne univerzalne vrijednosti (OUV) mjesta UNESCO-a; 
3. NBS, rješenja za zelenu adaptaciju, kao protumjere prilagodbe klimatskim promjenama, usmjerenim na obnovu, zaštitu i očuvanje svakog ciljanog UNESCO-vog područja. Kroz neizostavnu prekograničnu suradnju između javnih tijela, razvojnih agencija, sveučilišta i istraživačkih tijela, projekt CAMPUS konačno ima za cilj privući pozornost na pitanje utjecaja klime i promjenama u ekološki, morfološki i kulturno osjetljivim područjima, poput onih UNESCO-a.

 

Cilj projekta:
Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornost, uzimajući u obzir pristupe ekosustava.

 

PROGRAM:

Program prekogranične suradnje Italija- Hrvatska 2021. – 2027.

SEKTOR:

  PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

UKUPNI PRORAČUN:

  1 504 648,00 EUR

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/campus

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj