Centar za starije osobe - Dragljane (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Grad Vrgorac

Partneri u projektu:

Splitsko-dalmatinska županija 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije


Sažetak projekta

Projektom će se rekonstruirati i opremiti postojeća građevina javne namjene (stara škola) te uspostaviti Centar za  starije osobe - Dragljane (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Uspostavom Centra će se osigurati uvjeti za pružanje usluge smještaja za funkcionalno ovisne korisnike (101 korisnik) kojima je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu, kao i skrb za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i ostalih vrsta demencije (4 korisnika). Realizacijom projekta, budući centar će pružati široku paletu usluga izvaninstitucijske skrbi za 256 korisnika prevenirajući institucionalizaciju i smanjujući broj ulazaka korisnika u institucije. Predviđene izvaninstitucijske usluge uključuju pomoć u kući, poludnevni i cjelodnevni boravak, skrb za starije za vrijeme spriječenosti njegovatelja te psihosocijalnu podršku i savjetovanje. Uspostavom centra će se osigurati i primarna zdravstvena zaštita osiguravanjem prostora za liječnika obiteljske medicine.

PROGRAM:


SEKTOR:

  SOCIJALNA SKRB

UKUPNI PRORAČUN:

  5.348.989,51 EUR

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj