CWC - City Water Circles; Urbani modeli suradnje radi povećanja učinkovitosti i ponovne upotrebe vode u funkcionalnim urbanim područjima Središnje Europe pomoću integriranoga pristupa kružnom gospodarstvu

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Grad Budimpešta, Mađarska

Partneri u projektu:

Kanalizacija Budimpešta d.o.o., Mađarska; Grad Torino, Italija; Poliedra - Servisni i konzultantski centar o ekološkom i prostornom planiranju pri Politecnico di Milano, Milano, Italija; Mariborski vodovod d.d., Slovenija; E-Institute, Ptuj, Slovenija; Grad Bydgoszcz, Poljska; Institut za održivi razvoj, Varšava, Poljska; Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije, Split, Hrvatska; Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hrvatska; Udruga za sakupljanje kišnice i upravljano korištenje vode, Darmstadt, Njemačka.


Cilj projekta je poboljšati očuvanje vode ublažavanjem pritiska na prekomjerno iskorištene vodne resurse, kao i na urbanim sustavima odvodnje, te na taj način poboljšati kvalitetu okoliša i otpornost na klimatske promjene u funkcionalnim urbanim područjima.

S ciljem da gradovi postanu glavni pokretači revolucije kružnog korištenja vode, projektom se namjerava opremiti lokalne i regionalne aktere, kao i relevantne dionike s poboljšanim kapacitetima za olakšavanje/pokretanje provedbe održivih sustava za učinkovitost i ponovnu uporabu vode, stvarajući poticajne regulatorne, organizacijske i kooperacijske okvire.

Glavni rezultati (outputi): Razvijeno i/ili implementirano 6 strategija i akcijskih planova za poboljšanje ekoloških kvaliteta u funkcionalnim urbanim područjima; razvijeno i/ili primijenjeno 7 alata za poboljšanje kvalitete okoliša u funkcionalnim urbanim područjima; provedeno 5 pilot aktivnosti za poboljšanje kvalitete okoliša u funkcionalnim urbanim područjima; provedeno 6 treninga za poboljšanje kvalitete okoliša u funkcionalnim urbanim područjima; 4 investicije.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetna os 3. - Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi, a stopa sufinanciranja iznosi 85%.

 

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  ZAŠTITA OKOLIŠA

UKUPNI PRORAČUN:

  2.418.392,29 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2019. do 03.2022.

WEB STRANICA:

  www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj