FAIRSEA Ribarstvo u Jadranskoj regiji

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS

Partneri u projektu:

MEDAC (Mediterranean Advisory Council), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR, COISPA Tecnologia & Ricerca, Javna Utnaova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, IRBIM, VEGAL,  CoNISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare), Ministarstvo poljoprivrede, Sveučilište u Splitu, Udruga Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale, Associazione Consiglio Consultivo Regionale Del Mediterraneo, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, ASSAM


FairSea projekt usmjeren je na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskom moru, posebno zbog njegove snažne kulturne, socijalne i ekonomske uloge u regionalnim obalnim zajednicama.

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskom moru temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.

Glavni rezultat projekta bit će razvoj integrirane platforme za kvantitativni ekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice te daje naglasak na interdisciplinarnosti.

Platforma će objedinjavati biološke/ekološke procese (uzimajući u obzir cirkulaciju vodenih masa, fizikalno-kemijske  procese, produkciju planktona, dinamiku resursa uključujući njihovu interakciju) i bio-ekonomsku dinamiku ribarstva.

Ova visokotehnološka i inovativna platforma koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana. Platforma je osmišljena kao znanstvena osnova za predlaganje i procjenu zajedničkih upravljačkih odluka na lokalnoj i međunarodnoj razini, nastalih suradnjom: zakonodavnih institucija, stručnjaka i dionika ribarskog sektora. Projektom će se omogućiti dobivanje odgovora o referentnim točkama, najboljim praksama i uputama za optimiziranje između ekološke i socio-ekonomske održivosti sektora ribarstva na području Jadrana.

Projekt FAIRSea se financira u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 1- Blue innovation).

Nositelj projekta je Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, a uključeno je 11 partnera iz Italije i Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede je preuzelo projekt pripajanjem Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe te je voditelj Radnog paketa broj 4 kao i drugih aktivnosti u ostalim radnim paketima u kojima će provesti sastanke s dionicima i analize socioekonomskih aspekata sektora.

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  POMORSTVO I RIBARSTVO

UKUPNI PRORAČUN:

  2.060.000 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 12.2018. do 01.2021.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/fairsea

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj