FIRESPILL - Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi za hitne slučajeve i prevencija povećanjem razine sigurnosti

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Javna ustanova RERA S.D.

Partneri u projektu:

 

IT:   Regija Abruzzo
IT:   EUROPE POINT CONSORTIUM
HR: Dubrovačko-neretvanska županija
HR: ADRIATIC TRAINING AND RESEARCH CENTRE FOR ACCIDENTAL MARINE POLLUTION PREPAREDNESS AND RESPONSE – ATRAC
HR: Zadarska županija 
IT:   Regija Marche 
HR: Istarska županija 
HR: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije 
IT:  PUGLIA REGION – CIVIL PROTECTION DEPARTMENT
IT:  Regija Emilia-Romagna 
IT:  ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF FRIULI VENEZIA GIULIA
IT:   Sveučilište u Padovi, Odjel za građevinarstvo, okoliš i arhitekturu 
HR: Splitsko-dalmatinska županija 
IT: PORT CAPTAINCIES – COAST GUARD CORP, MARITIME DIRECTION OF PESCARA


CILJ PROJEKTA:

Poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi
Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja
Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi)

Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu. Sjedište Centra Splitsko-dalmatinske županije biti će u Vučevici, odakle će se koordinirati, ali i educirati i osposobljavati osoblje u području zaštite od prirodnih i drugih nesreća, a predviđena je izgradnja i opremanje simulacijskih objekata, organiziranje vježbi, seminari za naprednu obuku (prekogranična razmjena znanja), pokazne vježbe spašavanja civila itd.  Centar za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu imat će svoju ispostavu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Kuli Norinskoj, čija je svrha također prevencija od požara i ostalih opasnosti na području doline Neretve i okolice. 
Ova će dva Centra u Hrvatskoj uspostaviti trajnu prekograničnu suradnju s Trening-parkom Belvedere di Fabriano (regija Marche) u  Italiji,  koji će svoju infrastrukturu također unaprijediti iz ovog projekta. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  CIVILNA ZAŠTITA

UKUPNI PRORAČUN:

  16.492.799,60 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2020. do 06.2023.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/firespill

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj