IM-BE FIELD- Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-bekijskom polju

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Splitsko-dalmatinska županija (HRV)

Partneri u projektu:

HRV: Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, BiH: Razvojna agencija Županije zapadno-hercegovačke-HERAG, Općina Grude


Cilj projekta bio je stvoriti temelje za budući integrirani pristup strukturnim ulaganjima u sustave navodnjavanja i odvodnje zajedničkih vodnih resursa, potaknuti rast poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na učincima onečišćenja okoliša, te povećati svijest lokalnog stanovništva o potrebi smanjenja onečišćenja površinskih i podzemnih voda.

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  ZAŠTITA OKOLIŠA

UKUPNI PRORAČUN:

  689.224,37 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2013. do 04.2015.

WEB STRANICA:

  hr-hr.facebook.com/imbepolje/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj