Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Grad Vrlika

Partneri u projektu:

 Vrla d.o.o. , Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju Splitsko-dalmatinske županije


„Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture»). Cilj projekta je omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Nositelj projekta je grad Vrlika, a projektni partneri su Razvojna agencija Grada Vrlike – Vrla d.o.o. i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Poslovni inkubator Kosore izgrađen je u Radnoj zoni Kosore, na površini od 8 000 m2, a sam objekt ukupnog GBP-a je 2.233,37 m2. Planirano vrijeme trajanja izgradnje poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore jest od 01. studenog 2017. godine do 01. srpnja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 22.173.321,40 HRK, od čega EU financira 87,74 % od ukupne vrijednosti projekta, a 12,26 % su vlastita sredstva korisnika projekta.

Nepostojanje poduzetničkog inkubatora na širem području Grada Vrlike, uključujući i veliki dio ostatka zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, nepovoljno utječe na okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća, a poduzetnici početnici nemaju namjensku infrastrukture za učinkovitu potporu u razvoju konkurentnosti njihovog znanja, ideja, proizvoda i usluga, nužnih za poslovni uspjeh i opstanak na tržištu. Slijedom navedenog, razvoj poduzetničke infrastrukture provedbom Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, prepoznat je kao nositelj gospodarskog razvoja i općeg napretka Grada Vrlike i njemu gravitirajućih područja zaobalja Dalmacije.


Ciljne skupine kojima će Projekt poboljšanjem dostupnosti poduzetničko-poslovne infrastrukture izravno doprinijeti su: poduzetnici početnici unutar 3 godine od osnivanja, definirani kao trgovačka društva i obrtnici (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); poduzetničke potporne institucije (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); Nove poslovne jedinice postojećih poduzetnika (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); Spin-off poduzeća postojećih poduzetnika (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); Postojeći poduzetnici (kao vanjski korisnici usluga Poslovnog inkubatora); Stanovništvo područja Grada Vrlike; Nezaposlene osobe i studenti s područja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije; Postojeći poduzetnici s područja Bosne i Hercegovine koji su zainteresirani za poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.


Ciljevi projekta su:

  • Uspostavljeni kapaciteti novoizgrađenog i opremljenog Poslovnog inkubatora sa svim pratećim uslugama
  • Poduzetnički potporna institucija, postojeća i nova poduzeća koja koriste novi Poduzetnički inkubator i njegove kapacitete za rast i razvoj, te otvaranje novih radnih mjesta
  • Osigurani dostatni kapaciteti poduzetničko poslovne infrastrukture na području grada Vrlike te dijela zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije za olakšan rast i razvoj s ciljem privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta

 

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PODUZETNIŠTVO I TRŽIŠTE RADA

UKUPNI PRORAČUN:

  22.173.321,40 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 11.2017. do 12.2020.

WEB STRANICA:

  www.poduzetnickiinkubatorkosore.hr/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj