Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split

Partneri u projektu:

1. Javna ustanova RERA S.D.

2. Centar za održivi razvoj, Imotski

3. Hrvatska udruga poslodavaca

4. Grad Split

5. Udruga tjelesnih invalida TOMS

6. Zdrav grad

7. Splitsko-dalmatinska županija

8. Domine - organiacija za promicanje ženskih prava

9. Učilište IRTUS Ustanova za obrazovanje odraslih

10. Udruga nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije

11. Zadruga za etično financiranje


Projektom Lokalnim partnerstvom do svijeta rada se želi osigurati učinkovita provedba Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ i izgradnja kapaciteta LPZ-a i ključnih dionika zapošljaanja kako bise doprinijelo usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada, povećanju zapošljivosti i zaposlenosti posebice ranjivih skupina SDŽ-a.

Ciljane skupine projekta su:

  • nezaposleni i tražitelji posla, a posebice predstavnici ranjihvih skupina čiji će se kapaciteti, interesi i mogućnosti mapirati i ciljano razvijati kroz obrazovne programe i poticanje (društvenog) poduzetništva
  • obrazovne ustanove koje će se, također, mapirati, ali i podržavati u nastojanjima unapređenja i modernizacije obrazovnih porgrama kako bi odgovarali potrebama suvremenog tržišta rada, ali i poticala poduzetnička inicijativa i samozapošljavanje te razvoje učeničkog i društvenog poduzetništva
  • poslodavci čije će se potrebe, mogućnosti i interesi ispitati u smislu potreba za kvalitetnom radnog snagom bitnih za poticanje pripreme i zapošljavanja nezaposlenih za zapošljavanje.
  • sve članice LPZ-a JLS-ovi, udruge, socijalne ustanove i posebice područni uredi HZZ-a koji će se uključiti u osmišljavanje konkretnih mjera poticanja (samo)zapošljavanja sinergijom interesa i resursa svih uključenih. 

Cilj projekta jest unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost LPZ SDŽ i unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja, posebice ranjihvih skupina kroz istraživanje, izradu strateških i akcijskih smjernica, ciljanu edukaciju, savjetovanje, umrežavanje i suradnju dionika u aktiviranju potencijala prostora i stvaranju kvalitetnih i održivih radnih mjesta za sve građane, a posebice ranjive skupine.

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PODUZETNIŠTVO I TRŽIŠTE RADA

UKUPNI PRORAČUN:

  1.988.077,50 kn

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2018. do 04.2020.

WEB STRANICA:

  www.cedra.hr/projekti/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj