ML – REPAIR (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea)

Vodeći partner / Nositelj projekta:   CA' Foscari Fakultet, Sveučilište u Veneciji (IT)

Partneri u projektu:

Talijanski Nacionalni Institut za zaštitu okoliša i istraživanje (IT), Udruženje M.A.R.E.  (IT), Udruženje LIMOSA (IT), Institut za oceanografiju i ribarstvo (HR), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR), Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR).


Projekt ML-REPAIR nastavak je projekt DeFishGear-Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region (DFG). U istraživanjima provedenim tijekom projekta DeFishGear, pokazalo se da sektor turizma snažno pridonosi stvaranju otpada u moru, dok se sektor ribarstva smatra važnim posrednikom u procesu smanjenja količine morskog otpada.

Očekivani rezultat projekta je doprinijeti ekološki održivom rastu turizma i ribolovnih djelatnosti u Jadranskom moru učinkovitim pristupom i mjerama koje mogu smanjiti i kontrolirati količine otpada u moru u Jadranu te poboljšati kvalitetu okoliša u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Premda lokalne zajednice, obalni turizam i djelomično ribarski sektor pridonose problemu nastanka otpada u moru, oni također mogu biti i dio rješenja. Ribolovni sektor ima veliki potencijal u rješavanju pitanja vezanih uz otpad sa brodova, kako u pogledu prevencije, tako i u pogledu podizanja razine svijesti o pravilnom zbrinjavanju zastarjelih ribolovnih alata i smanjenju postojeće količine otpada u moru sudjelovanjem u inicijativama tzv. 'ribarenja za smećem' (eng. „fishing for litter – FfL).

Prekograničnom suradnjom provesti će se najbolje prakse edukacije za podizanje svjesnosti o problemu otpada u moru prvenstveno među turistima i lokalnom populacijom.

Kroz participativni pristup s ribarskim sektorom prikupiti će se podaci i razviti inovativni alati za donositelje odluka u  procesu gospodarenja otpadom (kategorija otpada iz mora) te učvrstiti suradnja između znanstvenih institucija i profesionalnih udruženja povezanih s ribarstvom, uključujući lokalne akcijske grupe (LAG-ovi i FLAG-ovi).


Link na app. 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  ZAŠTITA OKOLIŠA

UKUPNI PRORAČUN:

  1.007.093,20 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 12.2017. do 05.2019.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/ml-repair

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj