Projekt Dory - aktivnosti kapitalizacije u svrhu zaštite morskog okoliša i ekosistemskog pristupa upravljanju

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Regija Marche

Partneri u projektu:

Regija Emilia Romagna, Regija Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, RERA SD, Zadarska županiaj, Institut za oceanografiju i ribarstvo


Naziv projekta: Aktivnosti kapitalizacije u svrhu zaštite morskog okoliša i ekosistemskog pristupa upravljanju (eng. Capitalization actions for aDriatic marine envirOnment pRotection and ecosYstem based management) 

Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština 

Projekt DORY nastavak je projekta ECOSEA - zaštita, unaprjeđenje i integrirano upravljanje morskim okolišem i prekograničnim prirodnim resursima. 

Projektom će se kapitalizirati postignuća ECOSEA projekta a time još više pridonijeti zaštiti i održivom upravljanju ribljim resursima. Vodeći partner na projektu DORY je Regija Marche. Na projektu sudjeluje 7 partnera od čega su 3 partnera iz Hrvatske: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova RERA S.D. i Zadarska županija.


Opći cilj DORY-a je unaprijediti zaštitu i obnovu morskih resursa i ekosustava u Jadranskoj regiji jačanjem institucionalnog dijaloga i promicanjem:

  • donošenja mjera upravljanja za smanjenje utjecaja koji proizlaze iz gospodarskih djelatnosti na ribolovne zalihe;
  • usvajanjem strategija upravljanja za poboljšanje očuvanja bioraznolikosti (npr. zaštita mrijestilišta i rastilišta) i smanjenje negativnog ekološkog utjecaja akvakulture.
PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  ZAŠTITA OKOLIŠA

UKUPNI PRORAČUN:

  934.405,00 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 12.2017. do 05.2019.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj