RITOUR - Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na krškim rijekama jadranskog sliva

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Partneri u projektu:

Grad Solin (Hrvatska)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije – „More i krš“ (Hrvatska)

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona (Bosna i Hercegovina)

Grad Mostar (Bosna i Hercegovina)

Turistička organizacija Podgorice (Crna Gora)


Projekt RiTour financiran je sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014. – 2020.

Cilj projekta je diverzifikacija i promocija turističke ponude urbanih destinacija (Blagaj u Bosni i Hercegovini, Solin u Hrvatskoj, Podgorica u Crnoj Gori) na rijekama jadranskog sliva (Buna, Jadro, Morača) kroz prekograničnu suradnju na održivom razvoju turizma, izgradnju kapaciteta pružatelja usluga te revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenje prirodnih resursa.

Osim izgradnje jednostavne posjetiteljske infrastrukture i nabave tematske opreme u svakom od gradova, projekt je usmjeren na poboljšanje načina upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom kroz suradnju dionika koji imaju različite kompetencije i nadležnosti, zatim aktivaciju ekonomskog potencijala održivog korištenja baštine kroz uključivanje i educiranje ciljanih skupina iz sektora turizma, promociju destinacija na međunarodnoj razini i povećanje broja posjetitelja, te na koncu, podizanje svijesti šire zajednice o važnosti očuvanja baštine i njezina primjerenog korištenja.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  TURIZAM

UKUPNI PRORAČUN:

  840.700,03 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 06.2017. do 10.2019.

WEB STRANICA:

  www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/ritour/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj