STREAM - Strategic Development of Flood Management

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Partneri u projektu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Universita politecnica delle Marche Regione, Marche Regione, ADSU - Azeinda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, Karlovačka županija, Grad Poreč - Parenzo Comune di Venezia Universita', IUAV di Venezia, Hrvatske vode (pridruženi partner), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije PRIGODA (pridruženi partner), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (pridruženi partner), Regione Emilia Romagna (pridruženi partner), Regione Puglia (pridruženi partner)


Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava. 

Vrijednost projekta: 9.411.657,83 EUR, od čega je intenzitet potpore 85%  - bespovratna EU sredstva:    7.999.909,13 EUR

CILJ:
Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.
 
AKTIVNOSTI:
Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.
 
 

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  CIVILNA ZAŠTITA

UKUPNI PRORAČUN:

  9.411.657,83 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2020. do 06.2023.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/stream

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj