TEMPUS project – Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Institute for Construction Technologies - National Research Council of Italy

Partneri u projektu:

Institute for Construction Technologies - National Research Council of Italy (LP)

C.N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs - Territorial association of Ravenna

Alma Mater Studiorum, University of Bologna,

CERTIMAC SOC. CONS. A.R.L.

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije 

Grad Solin

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka 

Grad Rijeka 


Privremene uporabe kao početne radnje za poboljšanje lučke (ne)materijalne baštine

Dugoročni primarni cilj TEMPUS-a je poboljšati novi gospodarski razvoj na temelju valorizacije skrivene materijalne i nematerijalne baštine luka, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst ASUP-ova, kroz početak aktivnosti privremene upotrebe (TUAs).

Cilj projekta je postići stvarnu promjenu, te utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica njihovim izravnim uključivanjem u definiciju i pokretanje urbanih strategija. U tom smislu, TEMPUS će implementirati integrirani skup TUA-i, usredotočen na ideju gradskih luka kao mješovite tradicije, povijesti, aktivnosti, arhitekture i kulture, što će omogućiti stvaranje novih kontekstualnih vrijednosti koje treba kapitalizirati za pokretanje širih opsega procesa valorizacije i regeneracije CR-a (CRVRP), u stanju poticati dobrobit i stvaranje novog osjećaja življenja u ASUP-ovima, duboko ukorijenjene u svojim kulturnim, urbanim i poduzetničkim dimenzijama.

Opći cilj projekta: regeneracija napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. TEMPUS će bazirati aktivnosti na tri pilot-područja Ravenni, Solinu i Rijeci.


NEWSLETTER br.1

Virtualna izložba MYPORTHERITAGE - Urbana obnova lučke baštine

NEWSLETTER br.2

NEWSLETTER br.3

NEWSLETTER br.4 

NEWSLETTER br.5

NEWSLETTER br.6 

NEWSLETTER br.7 


 

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

UKUPNI PRORAČUN:

  2.706.920,00 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 01.2019. do 03.2023.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/tempus

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj