TURIZAM

TAKE IT SLOW - Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow

  Dubrovačko-neretvanska županija

  3.764.695,71 EUR

  od 05.2020. do 11.2022.

WRECKS4ALL - Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude

  Javna ustanova Univerzitet Crne Gore

  1.016.778,32 €

  od 08.2020. do 08.2022.

LABELSCAPE – Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies

  Istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti

  2.362.525,70

  od 01.2020. do 06.2022.

EMbleMatiC PLUS - Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence

  Syndicat Mixte CANIGÓ Grand Sit (Francuska)

  400.000,00 EUR

  od 06.2021. do 06.2022.

Integrirani projekt Starogradskog polja

  Splitsko-dalmatinska županija, korisnik

  3.743.750,00 HRK

  od 11.2017. do 06.2020.

Sinj u sridu

  Grad Sinj (HRV)

  68.114.599,30 HRK

  od 05.2016. do 11.2019.

RITOUR - Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na krškim ...

  Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

  840.700,03 EUR

  od 06.2017. do 10.2019.

INNOCULTOUR – Inovacije i promocija Jadranske kulturne baštine kao pokretača turizma

  DELTA 2000 Societa Consortile a.r.l.

  916.183,00 EUR

  od 12.2017. do 05.2019.

ArTVision + „ Enhancing touristic development and promotion through prism of culture”

  Primorsko-goranska županija (RH)

  1.006.360,00 €

  od 12.2017. do 05.2018.

SIROCCO - Održivi međuregionalni obalni i kruzing turizam kroz suradnju i zajedničko planiranje

  Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HRV)

  600.000 €

  od 08.2016. do 01.2018.

CONNECTING SEPARATED- Povezivanje razdvojenog kroz stvaranje prepoznatljive turističke ponude-rute rimske ceste kako bi se ...

  Grad Solin (HRV) i Općina Ljubuški (BiH)

  455.737,53 €

  od 04.2014. do 04.2017.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj