EU Škola

EU ŠKOLA - program obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranima iz EU fondova

Upravljanje projektnim ciklusom jedna je od vještina neophodna u svakom poslovanju pa tako i u upravljanju EU financiranim projektima. Cilj EU ŠKOLE je polaznicima približiti mogućnosti financiranja iz EU izvora u programskom razdoblju 2021.-2027.  Naglasak ćemo staviti i na najčešće greške korisnika EU sredstava u programskom razdoblju 2014.-2020.

Pristup i metode izvođenja programa prilagođeni su epidemiološkoj situaciji te će se EU ŠKOLA odvijati online, putem ZOOM platforme.

Polaznici će na kraju edukacije moći:

  • razlikovati EU fondove i programe te pronaći adekvatan izvor financiranja
  • razlikovati faze projektnog ciklusa te upravljati svakom od njih
  • primijeniti nacionalne i EU pravne akte i strateške dokumente u planiranju projektne ideje
  • koristiti standardne alate i tehnike u formuliranju projektne ideje 
  • formulirati projektne ciljeve te planirati faze projekta 
  • izraditi proračun projekta
  • formulirati relevantnost i održivost projekta te povezati s horizontalnim temama
  • pripremiti natječajnu dokumentaciju
  • upravljati projektnim aktivnostima i resursima do zaključenja projekta

EU ŠKOLA je namijenjena zaposlenicima svih javnopravnih tijela i javnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije kojima su osnivači županija, jedinica lokalne samouprave ili Republika Hrvatska. Sudjelovanje u EU ŠKOLI je besplatno za sve polaznike. 

 

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj