Mogućnost informiranja za javno-pravna tijela Splitsko-dalmatinske županije

 

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije besplatno priprema i provodi projekte za sva javno-pravna tijela odnosno gradove i općine SDŽ kroz projekt Tehničke pomoći.

Svrha projekta je ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova kroz jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora. Specifično, projektom se doprinosi jačanju i razvoju mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata od strane JU RERA S.D., informiranju šire javnosti o mogućnostima i provedbi ESI fondova te potpora jačanju kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz EU fondova i jačanju internih kapaciteta JU RERA S.D. 

U sklopu navedenog projekta Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije svim javno-pravnim tijelima  s područja Splitsko-dalmatinske županije nudi mjeru informiranja o mogućnostima  financiranja u okviru višegodišnjeg financijskog okvira 2021 - 2027. Informiranje je predviđeno kroz individualne konzultacije koje će se održati bilo u prostorijama korisnika, regionalnog koordinatora ili Splitsko-dalmatinske županije.  

Pozivamo sve zainteresirane da nam se prijave putem telefona 021/ 545 841 ili na mail info@rera.hr i/ili mate.pastar@rera.hr.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj