Javna nabava

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

 

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) JU RERA S.D. je javni naručitelj i kao takav obveznik primjene postupaka javne nabave u svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga, okvirnog sporazuma i provedbe projektnog natječaja.

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 114/2022) Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije objavljuje popis gospodarskih  subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 

  • FORNIX d.o.o., Industrijski put b.b. 21315 Dugi Rat
  • KOTEKS d.d., Kralja Zvonimira 14, 21000 Split
  • ZADAR MED EXPERT d.o.o., Ante Starčevića 25/D, Zadar
  • KARDIO CENTAR SPLIT, Kranjčevićeva 45, Split
  • LINOX, obrt za inženjerske usluge, Blajburška 61, Imotski
  • PETNJIK d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, Slatina2, Tučepi
  • KAVALINA d.o.o. za ribarstvo, Ulica hrvatskih mučenika 20, Komiža
  • TRI HELIX j.d.o.o., Andrije Hebranga 21a, Zadar

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj