Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je dokument koji će odrediti kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Hrvatskoj. U dosadašnji razvoj Hrvatske uloženi su znatni napori, međutim u Hrvatskoj postoje znatni razvojni potencijali koji mogu biti iskorišteni za dobrobit građana u budućnosti.

Prilikom izrade Nacionalne razvojne strategije treba identificirati i osmisliti najbolji način kako u idućih 10-ak godina iskoristiti sve gospodarske, prirodne, društvene i ljudske potencijale za kvalitetan napredak te rast i razvoj naše zemlje. S tim ciljem i u suradnji sa širokim krugom institucionalnih partnera i građana, do kraja 2019. godine oblikovat će se strategija koja će odrediti cjeloviti i sveobuhvatni razvoj Hrvatske do 2030. godine.


Proces izrade Nacionalne razvojna strategija Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine odvijat će se kroz nekoliko etapa, od vizioniranja Hrvatske kakvu želimo do 2030. godine, analize stanja i razvojnih scenarija do razrade strateških ciljeva i instrumenata provedbe. Očekuje se da Vlada Republike Hrvatske uputi prijedlog Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine Hrvatskome saboru do kraja 2019. godine. Provedba Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine započet će 2021. godine. Od tada će ujedno započeti i primjena novog modela upravljanja razvojem Republike Hrvatske, utemeljenog na zajedničkoj suradnji i sinergiji djelovanja svih društvenih skupina i svakog pojedinog građanina zemlje. Stoga od samog početka u proces izrade nacionalne razvojne strategije želimo ravnopravno uključiti široki krug institucionalnih dionika i građana iz svih dijelova zemlje i stvoriti kvalitetno partnerstvo između predstavnika društva (javnog, privatnog i civilnog sektora, akademske zajednice i građana).


Ovom strategijom će Hrvatska po prvi puta imati cjeloviti dokument u čijem središtu su potrebe građana, a krajnja svrha provedbe povećanje kvalitete života građana u svim dijelovima naše zemlje.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj