O nama

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije osnovana je 2011. godine.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17 i 118/18), JU RERA S.D. je akreditirani regionalni koordinator te obavlja poslove od javnog interesa, s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Splitsko-dalmatinske županije, a obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

1/  izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač

2/ provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijsku višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost

3/ pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Splitsko-dalmatinske županije kojima su osnivači RH ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

4/ pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekta javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja SDŽ kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije

5/ provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač

6/ provodi programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj


PODACI O USTANOVI

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

SKRAĆENI NAZIV

Javna ustanova RERA S.D.

SJEDIŠTE

HR-21000 Split, Domovinskog rata 2

RAVNATELJ

Jozo Sarač, v.d. ravnatelja

SUD UPISA U SUDSKI REGISTAR

Trgovački sud u Splitu

MBS 060272771

OIB 40887282015

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj